Team 12 is als ouderinitiatief gestart bij VVV-Venlo. Een werkcoach is verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de jongeren en de trajectbegeleiding zorgt voor planvorming met betrekking tot het bieden van realistisch perspectief voor de jongeren.