Stel: je bent tussen de 18 en 27 jaar en hebt (nog) geen passende baan. Verdien je dan geen kans om te achterhalen wat je wél kunt? Wij denken van wel. Wij gunnen íédere jongere de mogelijkheid om zijn of haar talent te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Daarom: Team 12!

Over de naam

De naam Team 12 is symbolisch voor de inhoud van het ontwikkeltraject. Jongeren komen van de opleiding (school) en/of zijn door andere redenen (nog) niet in staat om in het ‘basisteam’ te komen. Zij zitten als het ware op de reservebank. Door een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij en focus te houden op persoonlijke ontwikkeling proberen we de leden van Team 12 door te ontwikkelen naar een passende positie in het basisteam. En uiteraard staat ‘12’ ook voor de ‘twaalfde man’, de supporters (= het netwerk van bedrijven en organisaties) die samenwerken om de deelnemers te helpen en ondersteunen.

De leden van Team 12

De jongeren die lid willen worden van een Team 12 voldoen aan het volgende profiel:

  • Tussen 18 en 27 jaar oud
  • Zonder startkwalificatie
  • Nog geen uitzicht op een passende baan
  • De Nederlandse taal beheersend
  • Met ontwikkelperspectief
  • Voldoende gemotiveerd
  • In staat om zelfstandig vervoer te organiseren

De meerwaarde van Team 12

  • Jongeren ontdekken wat ze willen en kunnen
  • Vrije tijd en gezondheid worden beter benut als aantrekkelijke leercontext
  • Voor betrokken scholen, instellingen en verenigingen neemt de druk op personeel af

De motor achter Team 12

Team 12 is een programma van Special Heroes Nederland, een stichting die zich sterk maakt voor de sociale, mentale en fysieke ontwikkeling van mensen met een beperking door een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren en een zo groot en breed mogelijk aanbod te creëren op de gebieden sport en bewegen, kunst en cultuur, werk en participatie en voeding en gezondheid. Het is een implementatieorganisatie met een landelijke infrastructuur. Special Heroes Nederland heeft een duidelijk doel voor ogen: de structurele participatie van mensen met een beperking verhogen en daarmee de kwaliteit van leven. Dat doet de stichting door samen met partners in co-creatie programma’s te ontwikkelen, te implementeren en te verankeren.