Jongeren ontdekken en ontwikkelen in een inspirerende omgeving hun talenten. De vaardigheden die ze opdoen komen van pas bij vervolgonderwijs, het vinden van werk of bij zinvolle en vooral passende dagbesteding.

Net als alle andere programma’s van Special Heroes Nederland is Team 12 gebaseerd op een methodiek die steeds dezelfde principes kent:

  • Kennismaken en oriënteren
  • Verdiepen
  • Structureel blijven doen

Het stappenplan

Hoe kan een jongere lid worden van Team 12? Daarvoor is het volgende stappenplan ontwikkeld:

1. Instroom/ intakeprocedure

De jongere meldt zich via een jongerencoach, de ouders, de begeleiders, het onderwijs of de gemeente aan. In een intakegesprek wordt bekeken of hij/zij voldoet aan het gestelde deelnemersprofiel. Na deze screening volgt er een proeftijd, waarbij de werkcoach beoordeelt of Team 12 passend is.

2. In de basis van Team 12

De jongere gaat 3 dagdelen werken in een aansprekende Team 12-omgeving. Hier zijn diverse werkzaamheden mogelijk op het gebied van onderhoud, catering, schoonmaak en dergelijke onder de deskundige begeleiding van een werkcoach.

3. Externe stage

Als de basis binnen de Team 12-omgeving op orde is, werkt de jongere samen met een transfercoach toe naar een externe stage in de branche. Denk aan sport, schoonmaak, groenzorg of horeca. Hierbij maakt de jongere gebruik van het lokale netwerk van bedrijven en organisaties, waarin de transfercoach ondersteuning biedt. De transfercoach blijft de contactpersoon, volgt de stage en onderhoudt intensief contact. Voor de externe stage verdient de jongere een budget dat hij/zij kan inzetten voor je eigen ontwikkeling.

4. Uitstroom

Indien er een passende plek is, werken we langzaam naar uitstroom bij Team 12. We begeleiden de jongere totdat hij/zij volledig zelfstandig op de passende werkplek kan werken. Dit kan arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk of betaald werk zijn. Hierbij gaan we altijd uit van de mogelijkheden van de jongere.

5. Integrale nazorg

Uit het oog is niet uit het hart: de jongere blijft als hij/zij dat fijn vindt betrokken bij Team 12 en mag contact houden met de transfercoach en/of werkcoach. Daarnaast kun de jongere deelnemen aan diverse activiteiten om de sociale contacten vanuit Team 12 te onderhouden.