Alle jongeren hebben volop ontwikkelperspectief. Alleen sommige hebben wat meer begeleiding nodig. Wij gunnen het álle jongeren om mee te kunnen doen in onze maatschappij! Special Heroes Nederland wil dan ook overal in Nederland Team 12 introduceren.

Persoonlijke ontwikkeling

Team 12 is een ontwikkeltraject voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar waarmee ze hun arbeidsmarktkansen vergroten. Ze vormen samen Team 12 en werken binnen een voor jongeren aansprekende omgeving aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dit kan een voetbalclub, een cultuurinstelling of een groenvoorziening zijn. Het leren van werknemersvaardigheden staat daarbij centraal.

Doorgaande ontwikkellijn

Jongeren werken eerst in verschillende fases aan hun competenties. Aansluitend brengen ze wat ze geleerd hebben in de praktijk. De jongeren krijgen daarbij passende ondersteuning en begeleiding van een werkcoach. Op deze manier zorgt Team 12 voor een doorgaande ontwikkellijn voor jongeren, samen met lokale partners. Hierdoor is iedere Team 12-omgeving uniek en optimaal passend bij de wensen en behoeften van de jongeren.

Volop ondersteuning

Special Heroes Nederland ondersteunt ieder Team 12 als procesbegeleider. Door verschillende programma’s (Sport Heroes, Art Heroes, Healthy Heroes en Ik ben P.A.) beschikbaar te stellen en via train-de-trainer de coach te equiperen. Binnen ieder Team 12 zijn een transfercoach en een werkcoach betrokken om de jongeren op de werkvloer te begeleiden.