[metaslider id=177]

Kwetsbare jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak nog volop ontwikkelperspectief. Door nieuwe wetgeving binnen het sociaal domein, wordt het voor deze groep kwetsbare jongeren moeilijker om mee te doen in onze maatschappij.  

Wij gunnen het alle jongeren om mee te kunnen doen in onze maatschappij! Stichting Special Heroes Nederland realiseert dit door het Team 12 concept in combinatie met het Ik ben P.A. programma aan jongeren aan te bieden.


Team 12 is een ontwikkeltraject voor kwetsbare jongeren tussen de 18 en 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt.  De jongeren vormen samen Team 12 en werken binnen een voor jongeren aansprekende setting aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dit kan een voetbalclub, een cultuurorganisatie of een groenvoorziening zijn, waarbij werknemersvaardigheden centraal staat. 


Jongeren werken binnen het Ik ben P.A. (Professional Assistant) programma aan competenties en brengen het geleerde binnen de setting in de praktijk. Zij krijgen hierbij passende ondersteuning en begeleiding vanuit deskundigen. Team 12 zorgt voor een doorgaande leerlijn voor jongeren en wordt in nauwe samenwerking met ketenpartners vormgegeven. Hierdoor is iedere Team 12 setting uniek en optimaal passend bij de wensen en behoeften van betrokkenen. 


De naam Team 12 is symbolisch voor de inhoud van het ontwikkeltraject.  Jongeren komen van de opleiding (school) en/of zijn door andere redenen (nog) niet in staat om in het basisteam te komen. Zij zitten op de reservebank. Door een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij en focus te houden op persoonlijke ontwikkeling proberen we de Team 12 leden door te ontwikkelen naar een passende positie in het basisteam (positie in maatschappij/participatieladder).  12 staat ook symbool voor de ” twaalfde man” (supporters), het netwerk van bedrijven en organisaties die samen moeten werken om de deelnemers te helpen en ondersteunen. 


Quote Desley (deelnemer)

“Bij VVV werken vind ik erg leuk en ik leer daar ook heel veel. Ik ga ook altijd naar de thuiswedstrijden kijken. Ik loop nu ook stage bij het zwembad.”