[metaslider id=”177″]

1.Instroom/intake procedure

Je meldt je (via jongerencoaches/ouders/ begeleiders/onderwijs/gemeente) aanIn een intakegesprek wordt bekeken of je voldoet aan het gestelde deelnemersprofiel. Na deze screening volgt er een proeftijd, waarbij de werkcoach beoordeelt of Team 12 passend is voor jou. 

 

2In de basis van Team 12  

Je gaat 3 dagdelen werken in een aansprekende Team 12 setting. Hier zijn diverse werkzaamheden mogelijk op gebied van onderhoud, catering, schoonmaak en dergelijke onder de deskundige begeleiding van een werkcoach. Aan de hand van het programma Ik ben P.A. werken we aan je persoonlijke ontwikkeling en doe je werkervaring op in de praktijk.  Hiermee werken we aan je toekomstperspectief en proberen we je (passend) klaar te maken voor de arbeidsmarkt. Jouw inzet aan het werken aan je persoonlijke ontwikkeling wordt in iedere Team 12 setting beloond. Je werkcoach kan je hier meer over vertellen. 
 

3Externe stage 

Indien de basis binnen de Team 12 setting op orde is, werk je samen met een trajectbegeleider toe naar de volgende stap. Een externe stage in de branche van jouw keuze. Denk aan sport, schoonmaak, groenzorg of horeca.  Hierbij maak je gebruik van het lokale netwerk van bedrijven en organisaties, waarin de trajectbegeleider je ondersteunt. De trajectbegeleider blijft je contactpersoon en volgt je stage en onderhoudt intensief contact zodat je tijdens je stage goed wordt begeleidVoor de externe stage verdien je een budget dat je kan inzetten voor je eigen ontwikkeling. 

 

4. Uitstroom 

Indien we een passende plek vinden, werken we langzaam naar uitstroom bij Team 12. We begeleiden je tot je volledig zelfstandig op de passende werkplaats kunt werken. Dit kan arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk of betaald werk zijn. Hierbij gaan we altijd uit van jouw mogelijkheden. 

 

5. Integrale nazorg 

Uit het oog is niet uit het hart, je blijft als je dat fijn vindt betrokken bij Team 12. Je mag als je dat wilt contact houden met je trajectbegeleider en/of werkcoach en kunt altijd terugvallen op de begeleiding en structuur van Team 12. Daarnaast kun je deelnemen aan diverse activiteiten om je sociale contacten vanuit Team 12 te onderhouden.